Een indrukwekkende Sint Annaprocessie brengt toen en nu bij elkaar

In het kader van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen, is vanuit de parochie St. Anna in Steenbergen een werkgroep opgestart om ook 750 jaar kerkelijk leven uit te dragen. In de Keur van 1272 werd immers bepaald: “In de kapel moet recht gesproken worden”. Daaruit is de conclusie getrokken dat er toen al een geloofsgemeenschap moet zijn geweest. Bij nader onderzoek bleek dat de Cisterciënzer monniken een kapel gehad moeten hebben.

Vanuit die werkgroep is onder meer het idee ontstaan om op 18 september, tussen 14.00 en 15.30 uur, een Sint Annaprocessie door Steenbergen te laten trekken. Onder de parochiehoed van Sint Anna kunnen dan alle huidige en voormalige parochies aanwezig zijn. Zo wordt de Johannes de Doperparochie vertegenwoordigd door een persoon die in kledij van toen en de woorden van Johannes de Doper declamerend in de processie zal meelopen.

Gummarus, Sint-Joris en de draak, zelfs reuzen…

Naast die zeven oude en nog bestaande parochiekernen lopen er ook vele anderen mee, waaronder de Broederschap, de sociëteit van de Schaepshoofden en ’t Groot Volk uit Lier. Zij nemen naast relieken en een beeld van de heilige Gummarus ook twee reuzen mee. Tevens geven vendelzwaaiers, de Vaertsinghers, toneelgroep Myra Ceti, dansgroep Sjappoo, de suisse, de heraut en andere vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties acte de présence.

Een aantal kerken uit de gemeente loopt ook mee in de stoet. De Vredeskerk uit Steenbergen komt met een kooi met witte duiven, die aan het einde van de processie op de Markt worden losgelaten. De HJ de Doperparochie uit Nieuw Vossemeer vaardigt een groep mensen af in kledij uit de tijd van Johannes de Doper, die teksten declameren. Namens de H. Georgius uit Kruisland rijdt een wagen mee met Sint-Joris en de draak. Maria ten Hemelopneming uit De Heen wordt uitgebeeld met een beeld van Maria, gezeten op een stoel en gedragen door een viertal dragers. Namens De Cornelius uit Welberg loopt iemand mee in de kleding van de Heilige Cornelius en de H. Petrus en Paulus uit Dinteloord laat zich vertegenwoordigen door mensen in de kledij van Petrus en de Paulus. Ook H. Jacobus, de originele patroonheilige van Steenbergen, rijdt in de processie mee op een paard.

Percussie en vaandels

Naast veel taferelen uit vroeger tijden is er tevens ruimte voor een meer eigentijds geluid. De Steenbergse slagwerkschool Marco Brok gaat percussiewerken ten gehore brengen. Vaandeldragers vragen aandacht voor 750 jaar Steenbergen en het jubileumjaar maar dragen ook andere vlaggen mee uit de gemeente en Noord-Brabant. Langs de route zorgen orkestjes van de Steenbergse harmonievereniging Volharding voor extra sfeer.

Een feestelijke viering vooraf

Er is meer speciaals te beleven op dezelfde zondag, 18 september. Voordat de processie door de straten trekt is eerst een feestelijke Eucharistieviering bij te wonen, om 10.00 uur in de Gummaruskerk. Voormalig Steenbergenaar, vicaris Paul Verbeek is hier voorganger en hij geeft deze viering vorm met zowel het huidige pastorale team als oud-pastores uit de gemeente. Ook dit is een speciale beleving, waarbij met bazuingeschal de relieken uit Lier de kerk worden binnengedragen. De dienst zelf wordt opgeluisterd door een speciaal koor, samengesteld uit leden van meerdere kerkkoren.

 

In de processie komen onder meer een beeld van Gummarus en een reus uit Lier voorbij, net als een wagen met Sint-Joris en de draak uit Bergen op Zoom.

De route van de processie is als volgt: Van de Gummaruskerk (Westdam 83) over de Westdam – Kromme Elleboog – Kaaistraat – Grote Kerkstraat – Kerkplein – Kruispoort – Binnenvest – Oostdam – Gummaruskerk (Westdam 83). Als de Binnenvest vanwege werkzaamheden nog afgesloten is, gaat de route via de David van Orliënstraat naar de Oostdam.

Deel deze pagina

Niets missen?

Wil jij graag op de hoogte blijven van de feestactiviteiten? Schrijf je dan in voor de Jubileumnieuwsbrief! Deze zullen we regelmatig versturen om je alles te vertellen over aankomende activiteiten. Zo weet je zeker dat je niets mist!