Stichting Jubileumjaar 2022

De stichting beheert het budget en genereert middelen zoals subsidie-, fondsen- en sponsorgelden.

We organiseren het Jubileumjaar 2022 samen. De gemeente(raad) heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld, waaraan de speciaal opgerichte Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 zoveel mogelijk bijdragen van fondsen, subsidieverstrekkers en sponsoren hoopt toe te kunnen voegen. Deze gelden komen onder toezicht van de Stichting uiteraard ten goede aan de organisatie van de verschillende festiviteiten. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging voor de werkzaamheden. Het RSIN van de stichting is: 861413520.

Sponsor zijn?

Een groots jubileum organiseren kunnen we niet alleen, samen staan we aan de lat om het te organiseren, coördineren en financieren.  Sponsoren helpen ons daarbij. Sponsor zijn? Doe ook mee!

Leden Stichting Jubileumjaar 2022

Ruud van den Belt

voorzitter

John Nijssen

secretaris

Coen Nuijten

penningmeester